გაწევრიანდით ასოციაციაში

რატომ გავწევრიანდე?

1. სახელი

2. გვარი

3. დაბადების თარიღი (დღე/თვე/წელი) :

4. სქესი    მდედრობითი მამრობითი

5. ქვეყანა

6. ქალაქი

7. მისამართი

8. საკონტაქტო ტელეფონი :

9. ელ-ფოსტა

10.პაროლი

11. ამჟამინდელი სამუშაო ადგილი

12. ხართ თუ არა სტუდენტი
 კი არა

დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ ფაკულტეტი :


13. რატომ გსურთ საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაციაჭი გაწევრიანება? (არაუმეტეს 1000 სიმბოლო)

14. ხართ თუ არა პროფესიული ასოციაციის წევრი?

 კი არა
დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ :


15. გთხოვთ, აღნიშნოთ თქვენი ინტერესთა სფერო/სფეროები (მრავალი ერთდროულად შესაძლებელია) :
 მკურნალობა-რეაბილიტაცია
 ზიანის შემცირება
 პრევენცია
 კვლევა
 ნაკროპოლიტიკა
 ნარკოტიკების ეკონომიკური ასპექტევბი
 ადიქტოლოგია და ჟურნალისტიკა
 ადიქტოლოგია და სამართალი
 ადვოკაცია და ლობირება


16. გთხოვთ აღნიშნოთ, რა ტიპის წევრობა გსურთ (ასოცირებული წევრობის შემთხვევაში ატვირთეთ სტუდბილეთი ან ცნობა):
 სრული წევრი (წლიური საწევრო: 30 ლარი)
 ასოცირებული წევრი (წლიური საწევრო: 15 ლარი)
მაქს. 1mb მხოლოდ .jpg .png .pdf .jpeg .bmp ფორმატში :


17. გთხოვთ მიუთითოთ მაქსიმუმ ორი რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში დავუკავშირედებით :

სახელი და გვარი სამუშაო ადგილი საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელ/ელ-ფოსტა)18. გთხოვთ ატვირთოთ თქვენი CV მაქს.500kb (.docx ან .pdf ფორმატში)


გავეცანი და ვეთანხმები პირობებს