კონტაქტი

ნუცუბიძის ქ. #14ა, ოფისი #2

0177 თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995 32) 239 1166/239 6699

ელ-ფოსტა: office@addictology.ge

ფაქსი: (+995 32) 239 66 99

იხილეთ რუკა: